Misia

Cieľ LDH

Cieľom Laboratória digitálnej humanistiky (ďalej LDH) je iniciovať a systematicky rozvíjať metódy digitálnej humanistiky na Filozofickej fakulte UCM, prípadne celej UCM. Nemenej dôležité je zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce vstúpením do profesijných medzinárodných organizácií akými sú Clarin a DARIAH. Slovensko zatiaľ nie je členom týchto organizácii. LDH by sa tak mohlo stať priekopníkom v tejto oblasti v celoslovenskom rámci.

Kontinuita

Aktivity LDH nadväzujú na už existujúce výskumné projekty a iniciatívy z digitálnej humanistiky na našej fakulte. Na Katedre germanistiky to sú korpusová lingvistika a konfrontačný lingvistický výskum. Katedra histórie a stredoeurópskych štúdií realizovala vedeckú činnosť v oblasti 3D rekonštrukcií historických stavieb a analýzy fyzicko-geografickej štruktúry krajiny a jej využívania. Katedra filozofie a aplikovanej filozofie bola spoluriešiteľom projektu skúmajúceho hypermediálny artefakt v postdigitálnom veku.