Prednáška: Skúsenosti z budovania centra DH v Rakúsku

13. februára 2017 usporiadalo LDH FF UCM prednášku s názvom Skúsenosti z budovania centra DH v Rakúsku. Pozvaný bol Matej Ďurčo, pracovník Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) Rakúskej akadémie vied. Poslucháčov, medzi ktorým boli okrem pracovníkov FF aj zástupcovia vedenia univerzity a hostia z iných pracovísk, oboznámil s vývojom a aktivitami mladého centra ACDH-ÖAW vo Viedni. Priblížil tiež najdôležitejšie projekty, ako aj vzťahy a vzájomné ovplyvňovanie vedeckých, technických a organizačných aspektov centra. Prednáška bola nielen pútavým vstupom do sveta digitálnej humanistiky, ale aj praktickým návodom, ako začať budovať úspešné centrum.